Dowód rejestracyjny i OC

2 paź
dowod rejestracyjny

Dowód rejestracyjny i OC

Dowód rejestracyjny i OC- jazda bez dokumentów

1 października 2018r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, zwalniająca kierowców z obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC. Wszelkie dane zawarte w tych dokumentach znajdują się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK. Dostęp do niej on-line mają odpowiednie służby: Policja, Straż Miejska czy Inspekcja Transportu Drogowego. Dowód rejestracyjny i OC możemy zostawić w domu:)

Jazda bez dowodu rejestracyjnego i OC, ale zawsze z prawem jazdy i dowodem osobistym

Do tej pory za brak dowodu rejestracyjnego i OC w trakcie kontroli mogliśmy otrzymać mandat w wysokości 50 zł za każdy brakujący dokument. Od 1 października 2018r. nie mamy obowiązku wozić ze sobą tych dokumentów. Nadal jednak musimy mieć przy sobie prawo jazdy i dowód osobisty. Za ich brak w razie kontroli mandat otrzymamy na pewno.

Dowód rejestracyjny- zatrzymanie i zwrot

Nowelizacja ustawy zmienia także sposób zatrzymania dowodu rejestracyjnego i jego zwrotu. Jeśli w trakcie kontroli okaże się, że pojazd nie spełnia wymagań dotyczących stanu technicznego, wymogów ochrony środowiska lub w jakikolwiek sposób zagraża bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego, policjant ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny. Do tej pory robił to, fizycznie zabierając ten dokument. Teraz wystarczy, że wprowadzi dane o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego do systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierowca otrzyma pokwitowanie. Uprawnia ono jak dotychczas do używania pojazdu przez 7 dni, do momentu usunięcia przyczyny zatrzymania dowodu. Zwrot dokumentu także zostaje tylko odnotowany w systemie informatycznym, przez odpowiedni organ (np. urząd miasta).

Potwierdzenie polisy OC w razie kolizji lub stłuczki

W przypadku kolizji lub stłuczki, gdy nie ma fizycznie poszkodowanych i nie ma wątpliwości w ustaleniu winowajcy, nadal można poprzestać na spisaniu oświadczenia dla celów odszkodowawczych. Nie mając w ręce polisy OC sprawcy, na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego łatwo sprawdzimy, czy pojazd o danej rejestracji posiada ważną polisę OC. Znajdziemy tam jej numer i dane towarzystwa ubezpieczeniowego, czyli wszystko, czego potrzebujemy do sporządzenia oświadczenia.

Kiedy  dowód rejestracyjny jest niezbędny

Pamiętajmy, że dowód rejestracyjny w papierowej formie nadal niezbędny jest podczas wizyty na corocznym przeglądzie technicznym samochodu, przy sprzedaży auta, jak również podczas wyjazdu za granicę.

Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia o sprawnym działaniu CEPiK-u, ale nauczeni doświadczeniem radzimy wciąż mieć ze sobą dowód rejestracyjny i potwierdzenie OC, przynajmniej jeszcze przez jakiś czas. Tak na wszelki wypadek…

o Autorze

avatar

podobne w aktualnościach

Komentarze niedostępne